Salari Mínim Interprofessional


El Govern i el PSOE pacten una pujada del 8 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI)

El PSOE i el PP han pactat una pujada del 8 % del SMI per a l'any 2017. És a dir, es passa dels 655,20 € actuals a 707,60 € ho suposa un increment de 52,40 € més al mes. Aquest acord entra en vigor a partir de l'1 de gener de 2017.
El SMI afecta a aproximadament a tots aquells treballadors i treballadores que les seues condicions de treball les regula l'ET.
Què és el SMI?

És el sou mínim brut que un treballador pot cobrar per llei, independentment de si el seu contracte és temporal o indefinit. L'any 2016 és de 655,20 € mensuals repartits en 14 pagues per a una jornada de vuit hores diàries. En 2017 passarà a ser de 707,60 € al mes. En els contractes a temps parcial, el sou mínim que es percebrà es calcularà de manera proporcional a la jornada que es realitze.

Les repercussions de l'increment en el SMI començara a reflectir-se en la nòmina del mes de gener. El SMI afecta únicament la retribució en diners, per tant no afecta a les retribucions en espècie, en cap cas, donar lloc a una baixada de la quantia en compensació.

Les empreses estan obligades a pujar el salari mínim fins a la quantitat que es fixe des del Govern, en el cas que no es fera s'estaria cometent una irregularitat.

El SMI a Europa

Enguany, set estats membres de la UE compten amb un salari mínim superior a 1.000 € mensuals, encapçalats per Luxemburg amb 1.923 €, Regne Unit amb 1.510 €, Holanda amb 1.508 €, Bèlgica amb 1.502 €, Alemanya amb 1.473 €, Irlanda amb 1.462 € i França amb 1.458 €. 

Per a 12 pagues, el SMI a Espanya se situa en 756,70 € mensuals.

 

Año      SMI Día    SMI Mes Porcentaje
       
2017 23,59 € 707,60 € 8,00%
2016 21,84 € 655,20 € 1,00%
2015 21,62 € 648,60 € 0,50%
2014 21,51 € 645,30 € 0,00%
2013 21,51 € 645,30 € 0,60%
2012 21,38 € 641,40 € 0,00%
2011 21,38 € 641,40 € 1,30%
2010 21,11 € 633,30 € 1,50%
2009 20,80 € 624,00 € 4,00%
2008 20,00 € 600,00 € 5,20%
2007 19,02 € 570,60 € 5,50%
2006 18,03 € 540,90 € 5,40%
2005 17,10 € 513,00 € 11,40%
2004 15,35 € 460,50 € 2,10%
2003 15,04 € 451,20 € 2,00%
2002 14,74 € 442,20 €       --------
0
0
0
s2smodern

Convenis d'empresa

Calendari dones 2019

Temps de dones, dones en el temps

Dones exploradores i aventureres

Condicions Laborals

Correu