Bases de Cotización 2017

 

BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 17 - ORDEN ESS/106/2017, de 09/02(BOE del 11/02)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.152,90 3.751,20  
2  956,10 3.751,20  
3  831,60 3.751,20  
4  825,60 3.751,20  
5  825,60 3.751,20  
6   825,60 3.751,20  
7   825,60  3.751,20  
  Euros (Día) Euros (Día)  
8  27,52 125,04  
9  27,52  125,04  
10   27,52 125,04  
11  27,52 125,04  
TOPE Máximo 3.751,20  
TOPE Mínimo 825,60   
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 16 - ORDEN ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.067,40 3.642,00  
2 885,30 3.642,00  
3 770,10 3.642,00  
4 764,40 3.642,00  
5 764,40 3.642,00  
6 764,40 3.642,00  
7 764,40 3.642,00  
  Euros (Día) Euros (Día)  
8 25,48 121,40  
9 25,48 121,40  
10 25,48 121,40  
11 25,48 121,40  
TOPE Máximo 3.642,00  
TOPE Mínimo 764,40  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 15 - ORDEN ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.056,90 3.606,00  
2 876,60 3.606,00  
3 762,60 3.606,00  
4 756,60 3.606,00  
5 756,60 3.606,00  
6 756,60 3.606,00  
7 756,60 3.606,00  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,22 120,20  
9 25,22 120,20  
10 25,22 120,20  
11 25,22 120,20  
TOPE Máximo 3.606,00  
TOPE Mínimo 756,60  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 14 - ORDEN ESS/106/2014, de 31/01 (BOE del 01/02)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.051,50 3.597,00  
2 872,10 3.597,00  
3 758,70 3.597,00  
4 753,00 3.597,00  
5 753,00 3.597,00  
6 753,00 3.597,00  
7 753,00 3.597,00  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,10 119,90  
9 25,10 119,90  
10 25,10 119,90  
11 25,10 119,90  
TOPE Máximo 3.597,00 euros  
TOPE Mínimo 753,00 euros  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 13 - ORDEN ESS/56/2013, de 28/12 ( BOE del 29)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.051,50 3.425,70  
2 872,10 3.425,70  
3 758,70 3.425,70  
4 753,00 3.425,70  
5 753,00 3.425,70  
6 753,00 3.425,70  
7 753,00 3.425,70  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,10 114,19  
9 25,10 114,19  
10 25,10 114,19  
11 25,10 114,19  
TOPE Máximo 3.425,70  
TOPE Mínimo 753,00  

    Bases de Cotización 2017

0
0
0
s2smodern

Guia Legislació Laboral 2017

    Guia de legislació laboral

"Guia de legislació laboral 2017"

Guia Laboral 2017 Índice

 

ESFMB

Per la recuperació dels nostres drets

Publicacions Intersindical

Intersindical 68

 Juny 2018

Prevenció

Compartint experiències en prevenció, per un treball saludable

Intersindical Valenciana celebrarà tres jornades de Salut Laboral a Castelló, Alacant i València.

 

Dones en l'esport

Temps de dones. Dones en el temps. Calendari 2018.

Sense contaminació pel plàstic

Ecologia i sostenibilitat
Sense contaminació pel plàstic