Bases de Cotización 2017

 

BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 17 - ORDEN ESS/106/2017, de 09/02(BOE del 11/02)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.152,90 3.751,20  
2  956,10 3.751,20  
3  831,60 3.751,20  
4  825,60 3.751,20  
5  825,60 3.751,20  
6   825,60 3.751,20  
7   825,60  3.751,20  
  Euros (Día) Euros (Día)  
8  27,52 125,04  
9  27,52  125,04  
10   27,52 125,04  
11  27,52 125,04  
TOPE Máximo 3.751,20  
TOPE Mínimo 825,60   
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 16 - ORDEN ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.067,40 3.642,00  
2 885,30 3.642,00  
3 770,10 3.642,00  
4 764,40 3.642,00  
5 764,40 3.642,00  
6 764,40 3.642,00  
7 764,40 3.642,00  
  Euros (Día) Euros (Día)  
8 25,48 121,40  
9 25,48 121,40  
10 25,48 121,40  
11 25,48 121,40  
TOPE Máximo 3.642,00  
TOPE Mínimo 764,40  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 15 - ORDEN ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.056,90 3.606,00  
2 876,60 3.606,00  
3 762,60 3.606,00  
4 756,60 3.606,00  
5 756,60 3.606,00  
6 756,60 3.606,00  
7 756,60 3.606,00  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,22 120,20  
9 25,22 120,20  
10 25,22 120,20  
11 25,22 120,20  
TOPE Máximo 3.606,00  
TOPE Mínimo 756,60  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 14 - ORDEN ESS/106/2014, de 31/01 (BOE del 01/02)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.051,50 3.597,00  
2 872,10 3.597,00  
3 758,70 3.597,00  
4 753,00 3.597,00  
5 753,00 3.597,00  
6 753,00 3.597,00  
7 753,00 3.597,00  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,10 119,90  
9 25,10 119,90  
10 25,10 119,90  
11 25,10 119,90  
TOPE Máximo 3.597,00 euros  
TOPE Mínimo 753,00 euros  
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 13 - ORDEN ESS/56/2013, de 28/12 ( BOE del 29)
 
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima  
Euros (Mes) Euros (Mes)  
1 1.051,50 3.425,70  
2 872,10 3.425,70  
3 758,70 3.425,70  
4 753,00 3.425,70  
5 753,00 3.425,70  
6 753,00 3.425,70  
7 753,00 3.425,70  
  Euros(Día) Euros(Día)  
8 25,10 114,19  
9 25,10 114,19  
10 25,10 114,19  
11 25,10 114,19  
TOPE Máximo 3.425,70  
TOPE Mínimo 753,00  

    Bases de Cotización 2017

TROBA'NS AL FACEBOOK

Convenis d'empresa

Seguretat i la Salut Laboral en el Treball

8 de març

Enxarxades contra les violències masclistes

Dones en el temps

 Creadores de canvis socials

Temps de dones. Dones en el temps. Calendari 2017.

Guia Legislació Laboral 2015

 

"Guia de legislació laboral 2015"

Aquesta guia agrupa i descriu les qüestions i normatives de l’àmbit laboral per orientar i facilitar la informació bàsica en aquelles matèries que aborda. La guia s’anirà actualizan constantement, de manera que responga a les necessitats de les treballadores i els treballadors en el seu dia a dia.
La guia es divideix en diferents apartats, on s’enumeren i expliquen les diverses situacions laborals.